نام متخصص مورد نظر خود را جستجو کنید

نرگس قربانی
کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی  – مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

دکتر کورش بنی هاشمیان
مشاوره پیش از ازدواج -درمان وسواس و اضطراب

فاطمه عادل مند
درمان افسردگی -درمان اضطراب -درمان اختلالات رفتاری

لعیا بشاش
دکترای روانشناسی- مشاوره فردی- مشاوره شخصیت  -مشاوره ازدواج

نرگس صادقی
کارشناسی ارشد روانشناسی – مشاوره خانواده

دکتر منا قریشی
مشاوره فردی-مشاوره خانواده-زوج درمانگر

سعید زارعی
مشاوره تخصصی شغلی و تحصیلی -مشاوره خانواده

پریچهر اشرف
مشاوره فردی-روان درمانی-مشاوره نوجوان-مشاوره خانواده

دکتر مهدی ترکمن ملایری

دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – مشاوره خانواده

زهرا رفیعی

مشاوره ازدواج- خانواده درمانی – مشاوره کودک و نوجوان

شهرام حاجی رضایی

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی

الهام فربود قلاتی

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی

عفت السادات هاشمی

درمان اختلالات افسردگی – استرس- مشاوره فردی

لیلا خسروی

کارشناسی ارشد روانشناسی – مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

دکتر شهرزد حاجی محمد کاظمی

دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – مشاوره خانواده

کامران عرب

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی