نام متخصص مورد نظر خود را جستجو کنید

دکتر معین خلیلی
دکترای تخصصی (Phd) بالینی – تحول شخصیت – رابطه عاطفی، ازدواج و خانواده-
روانشناسی تحول مالی
⭐⭐⭐⭐⭐

دکترمصطفی محسنی
اختلالات بالینی – افسردگی – زوج درمانی – اضطراب

⭐⭐⭐⭐

دکترسامره ولدان
ا
ضطراب و افسردگی-مشکلات هیجانی و عاطفی

⭐⭐⭐

ندا ملک پور
مشاوره فردی-مشاوره کودک و نوجوان-درمان اختلالات اضطرابی

⭐⭐⭐

دکتر حسن حق شناس
روان درمانی های تخصصی ویژه برای هر تشخیص و متناسب با وضعیت فردی
⭐⭐⭐⭐⭐

لیلا قانعی فر
زوج درمانی – مشاوره جنسی – مشاوره پیش از ازدواج و عشق

رویا طاهری
مشاوره فردی -مشاوره پیش از ازدواج -مشاوره کودک و نوجوان

دکتر کورش بنی هاشمیان

متخصص وسواس اضطراب زناشویی ازدواج

دکتر سارا قشقایی
مشاوره فردی-مشاوره پیش از ازدواج-زوج درمانی-سکس تراپی

معصومه پریوار

مشاوره فردی-مشاوره خانواده-زوج درمانگر

 

دکتر مرتضی لطیفیان
دکتری روانشناسی – متخصص و رواندرمانگر زوجی و فردی

⭐⭐⭐⭐

دکتر ساناز مومن
مشاوره فردی-روان درمانی-مشاوره نوجوان-مشاوره خانواده

⭐⭐⭐

حلیمه باصفت
مشاوره فردی-مشاوره کودک و نوجوان-مشاوره خانواده

زینب کریمی
مشاوره ازدواج-مشاوره فردی-مشاوره تحصیلی

پریسا عشایری
 درمان اختلالات شخصیتی- افسردگی – مشاوره خانواده-مشاوره ازدواج

افسانه قائدی

مشاوره فردی-مشاوره خانوادگی-زوج درمانی-روان درمانی

دکتر آرش مانی
دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب ، روانپزشک ، رواندرمانیCBT

وحیده صلاح
مشاوره کودک-کمک به کودکان کم توان ذهنی، جسمی-حرکتی-حل اختلالات رفتاری

مینا مهبد
مشاوره فردی-درمان افسردگی، اضطراب، وسواس

دکتر زینب صداقت
مشاوره فردی-مشاوره تحصیلی-مشاوره خانواده