نام متخصص مورد نظر خود را جستجو کنید

فرزانه حسنی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده – افسردگی  – مشاوره ازدواج

سمیه طیبی
روان درمانی فردی – درمان اختلالات شخصیتی افسردگی و اضطراب – وسواس

دکتر فاطمه حسنی
دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – سکس تراپیست

دکتر لیلا خبیر
دکترای روانشناسی بالینی – مشاوره فردی

دکتر مهدی عبدلی
روانپزشک و رواندرمانگر – اختلالات جنسی

مریم شهرامیان
کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر حسن مختارپور
دکترای روانشناسی بالینی -درمانگر تخصصی اعتیاد

دکتر ماندانا فارسی
دکترای روانشناسی

بهاره مرزوق

مهارت های زندگی برای بزرگسال -روان درمانگر هيجان مدار

دکتر مریم حدادی

مشاوره ازدواج- خانواده درمانی – مشاوره کودک و نوجوان

فریبا فیضی

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی

دکتر سجاد صالحی
درمانگر وسواس، اضطراب، افسردگی و اعتیاد، تشخیص اختلالات شخصیت

دکتر صمد فریدونی

دکترای روانشناسی – روانشناسی بالینی

تهمینه عادل مند

کارشناسی ارشد روانشناسی – مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

دکتر مریم کوروش نیا

دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – مشاوره خانواده

دکتر رضا میرزایی

درمان انواع اختلالات روانی از قبیل اضطراب ، افسردگی، وسواس و …